Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа
/obshaya-informaciya/struktura-ogv/arhivnyii-otdel/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/obobshenie-praktiki-osushestvleniya-kontrolya-nadzora-za-soblyudeniem-/ privet

Обобщение практики осуществления контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле

Обобщение практики осуществления контроля (надзора)

за соблюдением законодательства об архивном деле 

в пределах компетенции Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа